FutureRoadmapInnovation

Baid Pro Revit Plugin

Praca z Building aid Pro, platformą do błyskawicznej analizy projektów BIM stała się jeszcze łatwiejsza. Dzięki intuicyjnemu w użytkowaniu pluginowi do Autodesk Revit, od teraz, nawet po wdrożeniu skomplikowanych zmian, aktualne analizy budynku są zawsze pod ręką w ciągu kilku minut. Za sprawą Baid Pro Plugin zyskujesz dostęp do dwóch niezbędnych i ułatwiających pracę funkcjonalności: dodawanie parametrów współdzielonych do projektu oraz eksportu plików ifc., zgodnych ze standardem Baid Pro. Zobacz plugin tutaj.

Dodawanie parametrów współdzielonych

Parametry współdzielone Baid Pro zostają dodane do istniejącego już pliku parametrów współdzielonych. Jeśli nie został on jeszcze zaimplementowany w projekcie, Baid Pro Plugin zwróci komunikat z prośbą o dodanie pliku. Parametry współdzielone Baid Pro nie ingerują w istniejące i dodawane w przyszłości parametry użytkownika. Baid Pro Plugin dodaje następujące parametry współdzielone:

  • baid_area (typ: AREA) - powierzchnia elementów parkingu do eksportu pliku .ifc,
  • baid_number (typ: TEXT) - numer w wybranej kategorii elementów do eksportu pliku .ifc,
  • baid_category (typ: TEXT) - kategoria elementów do eksportu pliku .ifc.

Eksport plików .ifc z wykorzystaniem Baid Pro Plugin wymaga od użytkownika podania nazwy i lokalizacji zapisywanego pliku. Wszystkie ustawienia eksportu są przystosowane do standardu platformy Baid Pro.

image

Eksport .ifc

Eksport .ifc w standardzie Baid Pro uwzględnia:

  • Wersję IFC - IFC4 Design Transfer View,
  • format IFC - .ifczip, - współrzędne projektu (Survey Point),
  • wykorzystanie pliku Property Set w standardzie Baid,
  • poziom szczegółowości geometrii.

Baid Pro Plugin nie ingeruje w wewnętrzne ustawienia eksportu plików .ifc programu Revit ani w inne ustawienia projektu. Zastosowanie parametrów współdzielonych i zapis pliku zgodnie ze standardem Baid Pro są konieczne dla pełnego wykorzystania platformy Baid Pro, w celu automatyzacji analiz projektu w BIM.

image

Baid Pro Plugin dostępny jest w Autodesk App Store i możesz pobrać go, klikając tutaj.