Stan surowy

Stan surowy to stan, w którym budynek ma już dach, ale prace wykończeniowe nie zostały jeszcze podjęte. Wyróżniamy stan surowy otwarty oraz zamknięty.

Elementy domu

Drzwi zewnętrzne

Instalacja drzwi w dużym stopniu przypomina instalację okien. Najpierw należy umieścić drzwi w otworze, pozostawiając odpowiednią przestrzeń na montaż.

Ściany

Montaż okien

Głównym zadaniem okien jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi, ale i ochrona ciepła.

Ściany

Okna

Odległość okien od granicy działki powinna wynosić minimum 4 m. Podobnie jest z dolną krawędzią okna w płaszczyźnie dachu liczoną w poziomie.

Instalacje

Instalacja kanalizacyjna

Zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) może być sytuowany tylko na działkach budowlanych niemający możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Ściany

Parapety zewnętrzne

Podobnie jak w przypadku parapetów wewnętrznych, przed wykonaniem parapetu należy oczyścić powierzchnię z wszelkich nierówności.

Ściany

Parapety wewnętrzne

Przed zamontowanie parapetu należy oczyścić i odtłuścić powierzchnie okna jeżeli jego dolna strefa uległa ubrudzeniu. Ewentualne nierówności w murze należy wyrównać, aby płyta leżała równo.

Schody

Schody drewniane

Schody drewniane są najczęściej schodami wykonywanymi na zamówienie, dostosowanymi do wymagań użytkownika.

Schody

Schody monolityczne

Schody monolityczne są częstym wyborem przy konstrukcji domków jednorodzinnych.

Ściany

Ściany wewnętrzne murowane

Najczęściej są to ściany samonośne, do których montażu wystarczy odpowiednie spoiwo wykonywane na miejscu.