Home

Jak korzystać z aplikacji Baid?

Zacząłeś korzystać z asystenta budowy domu Baid i po ściągnięciu aplikacji z Google Play lub App Store pojawiło się kilka pytań? Spokojnie! Mamy dla ciebie instrukcję, która powinna na nie wszystkie odpowiedzieć.

Jak zarejestrować konto w aplikacji?

To bardzo proste. Wystarczy, że użyjesz swojego konta Google lub Apple ID. Możesz zrobić to również klasyczną metodą, podając swój e-mail, a następnie potwierdzając wszystko na poczcie elektronicznej i gotowe.

image

Jak utworzyć projekt?

Zaraz po pierwszym logowaniu ujrzysz szybką ankietę, która pomoże przygotować Baid indywidualną ścieżkę pomagającą Ci w budowie wymarzonego domu. Na końcu ankiety uzupełnij formularz wymaganymi informacjami o Twoim projekcie, a następnie go zapisz.

image

Jak edytować projekt?

Jeśli chcesz zmienić informacje ustawione w projekcie to:

  • w widoku głównego ekranu kliknij trzy belki w prawym górnym rogu ekranu,
  • następnie wybierz opcję „szczegóły projektu”,
  • teraz klikając ikonę edycji w prawym górnym rogu, możesz swobodnie go edytować.

Po naniesionych zmianach nie zapomnij wcisnąć przycisku „zapisz”.

image

Jak znaleźć zadanie do zrobienia?

Na głównym ekranie znajdziesz podpowiedzi co do bieżących zadań. Zadanie znajdujące się na samej górze listy jest tym, które wymaga twojej uwagi w pierwszej kolejności. Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie zadania, jakim będziesz musiał sprostać, kliknij ikonę checklisty. Znajdziesz ją na dolnej belce nawigacji po lewej stronie, zaraz obok ikony "home".

image

Zarządzanie budżetem

Ekran główny budżetu znajdziesz, klikając 4 ikonę na dole ekranu głównego. Baid w planowaniu budżetu uwzględnia zarówno koszty planowane (szacowane), jak i te już wydane (poniesione). Na ekranie zobaczysz więc wykres przedstawiający rozkład „Szacowanych wydatków”, „Poniesionych kosztów” oraz wyliczoną na ich podstawie kwotę pozostałą do wydania. Z poziomu górnych sekcji “szacowane” i “poniesione” możesz dodawać, edytować oraz usuwać koszty.

image

Jak korzystać z zadań?

Wchodząc w wybrane zadanie, na dole ekranu zauważysz jego dokładny opis oraz linki do artykułów, które warto przeczytać. Na samym środku ekranu znajdziesz informacje o szacowanym czasie wykonania zadania oraz sumę wydatków, która pojawi się po uzupełnieniu danych w sekcji „koszty”.

image

Sekcję kosztów znajdziesz na samej górze ekranu obok zakładek: „info” (to główny ekran zadania), “podzadania” (mniejsze cele do realizacji w ramach zadania) oraz „notatki” (twoje autorskie komentarze do zadania).

image

Jak zmienić status zadań?

Status zadania zmienisz na ekranie zadania, klikając przycisk „pomiń” lub „start”. Po wystartowaniu zadania zostanie ono oznaczone jako „w trakcie”. Status ten będzie również widoczny na liście wszystkich zadań oraz na ekranie głównym.

image

Po kliknięciu „zakończ” lub „pomiń” zadanie trafi do zakładki „zakończone” w ekranie wszystkich zadań. Zakończone, rozpoczęte lub pominięte zadanie możesz cofnąć, pod warunkiem, że nie ma w nim podzadań o statusie „w trakcie”, które oznaczone są ikoną robotnika.

image

Koszty proponowane przez Baid

Na ekranie zadania w sekcji „koszty”, znajdziesz listę proponowanych przez aplikację wydatków. Jeśli któryś z nich chcesz oznaczyć jako planowany lub poniesiony, to wystarczy w niego kliknąć i dodać wartość w polu “szacowany koszt” (jeśli koszt jest jeszcze w planach) lub “poniesiony koszt” (jeśli już wydałeś tę kwotę). Po wprowadzeniu tych danych Baid automatycznie uwzględni te koszty w całym Twoim budżecie, oraz wyświetli je na ekranie zadania.

image

Jak dodać nowe koszty?

Jeśli podczas budowy lub remontu poniesiesz więcej kosztów niż te proponowane przez Baid, bez problemu możesz dodać ich wartości szacowane lub poniesione, na kilka sposobów:

  1. Klikając duży niebieski „+” na dole ekranu i wybierając opcję “dodaj koszt”,
  2. Z ekranu kosztów, klikając „+” w prawym górnym rogu,
  3. Z ekranu zadania, klikając „+” w prawym górnym rogu w sekcji “Koszty”.

W każdej z tych 3 opcji następnie musisz uzupełnić formularz kosztu i zatwierdzić go przyciskiem „zapisz”.

image

Jak edytować i usuwać koszty?

Aby edytować koszt (poniesiony i szacowany), kliknij go na ekranie budżetu lub na ekranie zadania i wyświetl jego szczegóły. Następnie wybierz ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu. Nanieś konieczne zmiany i zatwierdź je przyciskiem „zapisz”.

image

Usunięcie kosztu możliwe jest po kliknięciu ikony kosza, którą znajdziesz obok ikony edycji kosztu. Potwierdź usunięcie kosztu, klikając w przycisk „usuń” w wyskakującym oknie. Gotowe!

image

Typy/kategorie kosztów

W Baid podczas dodawania i edycji kosztów możesz wybrać jedną spośród 6 kategorii: „Usługi i robocizna”, „Materiały”, „Formalności”, „Media”, „Wyposażenie” oraz „Inne”. Każda kategoria ma własną ikonę, co pomaga w sprawnej nawigacji. Typ kosztu oznacza się w jego formularzu. Aplikacja na tej podstawie tworzy zestawienie kosztów z podziałem na te kategorie.

image

Jak dodać nową notatkę?

Nową notatkę możesz stworzyć na trzy sposoby:

  1. Klikając znak „+” na dole ekranu i wybierając opcję “dodaj notatkę”,
  2. Z ekranu notatek, klikając „+” w prawym górnym rogu,
  3. Z ekranu zadania, klikając „+” w prawym górnym rogu w sekcji “Notatki”.

W każdej z tych 3 opcji następnie musisz uzupełnić formularz notatki i zatwierdzić go przyciskiem „zapisz”.

image

Jak edytować i usuwać notatki?

Aby edytować notatkę, kliknij ją na liście notatek lub na ekranie zadania i wyświetl jej szczegóły. Następnie wybierz ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu. Nanieś konieczne zmiany i zatwierdź je przyciskiem „zapisz”.

image

Usunięcie notatki możliwe jest po kliknięciu ikony kosza, którą znajdziesz obok ikony edycji notatki. Potwierdź usunięcie notatki, klikając w przycisk „usuń” w wyskakującym oknie. I gotowe!

image

Przypisywanie kosztów/notatek do zadania.

Jeśli dodajesz notatkę lub koszt z ekranu zadania, to informacja o powiązanym zadaniu zostanie dodana automatycznie. Natomiast jeśli dodajesz koszt lub notatkę z innego miejsca i chcesz powiązać je z konkretnym zadaniem, zrobisz to w formularzu tworzenia nowej notatki/kosztu, wybierając zadanie z rozwijanej listy.

image

Wyszukiwanie kosztu/notatki/zadania.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny koszt, notatkę lub zadanie, wystarczy kliknąć ikonę lupy, a następnie wpisać wyszukiwaną frazę. Ikonę lupy znajdziesz w prawym górnym rogu na ekranie zadania i kosztów oraz na pasku wyszukiwarki na ekranie notatek.

image