FutureInnovationRoadmap

Baid Pro ułatwia współpracę w BIM dla OpenBuildings Designera i Vectorworks

Znaczenie współpracy w procesie budowlanym

Współpraca w procesie budowlanym jest kluczowa, ponieważ pozwala na zintegrowanie działań różnych zespołów i dostawców. Współpraca ta obejmuje zarówno wymianę informacji, jak i wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. W czasie realizacji inwestycji problem stanowi nie tylko sama ilość danych, ale również zróżnicowanie źródeł ich pozyskiwania. Co więcej, istnieje również duża liczba osób, które są zainteresowane wykorzystaniem tych informacji w różnorodnych celach.

Dzięki sprawnej komunikacji zespołu i wiarygodnej wymianie danych, możliwe jest uzyskanie lepszej jakości projektu. Co skutkuje w bardziej efektywnym planowaniu i realizacji prac oraz mniejszej liczbie opóźnień i nieplanowanych kosztów.

Transparentność i wygoda wymiany danych w OpenBIM

OpenBIM jest strategią wymiany danych, która polega na udostępnianiu i wymianie informacji o projekcie za pomocą otwartych standardów. Dzięki temu wszystkie zespoły i dostawcy mogą mieć dostęp do aktualnych i dokładnych danych, co pozwala na lepszą koordynację i komunikację. OpenBIM umożliwia również automatyzację wielu procesów, takich jak generowanie dokumentacji czy tworzenie sprawozdań, co zwiększa efektywność i oszczędza czas. Strategia ta jest również przyjazna dla użytkownika i pozwala na łatwą wymianę danych między różnymi programami i narzędziami.

Jednym z kluczowych elementów OpenBIM jest wymiana danych projektowych w formatach plików niezależnych od producentów oprogramowania komputerowego, np. w formacie IFC. Platforma Baid Pro przy imporcie modeli BIM korzysta właśnie z tego rozszerzenia. Umożliwia to pełny dostęp do danych, bez względu na rodzaj oprogramowania natywnego projektantów.

Baid Pro dla użytkowników Vectorworks i OpenBuildings Designer

Automatyzacja analizy i usprawnienie współpracy w BIM jest teraz jeszcze łatwiejsze dla użytkowników różnego rodzaju oprogramowania. Do produktów oficjalnie wspieranych przez Baid Pro, oprócz Autodesk Revit i Graphisoft Archicad, dołączyły właśnie aplikacje firm Bentley – OpenBuildings Designer oraz Nemetschek Group – Vectorworks.

Jeśli chcesz zacząć korzystać z OpenBIM na platformie Baid Pro i usprawnić współpracę w swojej firmie, zobacz instrukcję krok po kroku w naszej Specyfikacji.