Wstęp

Platforma Baid Pro powstała, aby dostarczać dokładnych, ilościowych informacji o budynkach już na wczesnym etapie projektu koncepcyjnego. Pełni funkcję cyfrowego analityka inwestycji, wykonując szereg automatycznych analiz projektu w ułamku czasu potrzebnego specjaliście.

Baid Pro pobiera dane z cyfrowych modeli budynków wykonanych w technologii Building Information Modelling (BIM) i wyeksportowanych do otwartego formatu danych - .ifc. Warunkiem prawidłowego działania platformy jest odpowiednie przygotowanie modelu i nasycenie go potrzebnymi informacjami.

Specyfikacja powstała po to, aby użytkownik jak najszybciej uzyskał korzyści wynikające z wykorzystania Baid Pro przy inwestycji. Opisuje funkcjonalności platformy, dobre praktyki oraz sposób budowy cyfrowych modeli zgodnych ze standardem Baid. Wykorzystanie specyfikacji gwarantuje szybkie wdrożenie rozwiązania i pełne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności.

Szczegółowy opis wdrożenia standardu Baid Pro w projekcie został opracowany dla programów Autodesk Revit oraz Graphisoft Archicad. W czasie pracy w innym oprogramowaniu (np. Vectoworks, Bentley OpenBuildings Designer) można wykorzystać te opisy i analogicznie wprowadzić wymagane ustawienia, z zachowaniem logiki stosowanych rozwiązań oraz dobrymi praktykami obsługi danego programu.